Organisation

BSCI is een brancheonafhankelijke organisatie voor monitoring en onderzoek/controle op het terrein van ketenverantwoordelijkheid. BSCI werkt voor retailers, de industrie en voor importeurs die sociale standaarden in hun ketens willen verbeteren.

Avec heeft de Code of Conduct ondertekend. Deze door BSCI ontwikkelde code bevat richtlijnen waaraan de leveranciers moeten voldoen en bevat tevens een verklaring die de leverancier dient te ondertekenen en een stappenplan aan de hand waarvan zij de code kunnen verwezenlijken.

Uitgangspunten BSCI Code of Conduct in het kort:

  • Verbod op kinderarbeid
  • Verbod op dwangarbeid
  • Verbod op discriminatie van werknemers
  • Vrijheid van (vak) vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
  • Betaling van een leefbaar loon
  • Er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract
  • Overwerk wordt alleen gedaan op vrijwillige basis
  • Maximum werktijden in een week zijn 48 uur en het maximum aantal overuren zijn 12