Organisatie

MVO

Bij Avec ondernemen we met ons hart. Dat doen we met liefde voor de mens, dier en omgeving. Deze normen en waarden zijn verankerd in elke beslissing van het bedrijf.
We ondersteunen een groot aantal goede doelen en maatschappelijke organisaties. Enerzijds met financiƫle middelen, anderzijds door een actieve betrokkenheid.

Avec is aangesloten bij BSCI*. Ook voldoen we aan de strenge regels en eisen van Hema, Sedex, etc. We proberen hierin voorop te lopen. Uiteraard worden alle producten uitgebreid getest, ook als dat niet wettelijk noodzakelijk is.

* BSCI is een brancheonafhankelijke organisatie voor monitoring en onderzoek/controle op het terrein van ketenverantwoordelijkheid. BSCI werkt voor retailers, de industrie en voor importeurs die sociale standaarden in hun ketens willen verbeteren.

Avec heeft de Code of Conduct ondertekend. Deze door BSCI ontwikkelde code bevat richtlijnen waaraan de leveranciers moeten voldoen en bevat tevens een verklaring die de leverancier dient te ondertekenen en een stappenplan aan de hand waarvan zij de code kunnen verwezenlijken.

Uitgangspunten BSCI Code of Conduct in het kort:
  • Verbod op kinderarbeid
  • Verbod op dwangarbeid
  • Verbod op discriminatie van werknemers
  • Vrijheid van (vak) vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
  • Betaling van een leefbaar loon
  • Er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden
  • Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract
  • Overwerk wordt alleen gedaan op vrijwillige basis
  • Maximum werktijden in een week zijn 48 uur en het maximum aantal overuren zijn 12